hem
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg

Natursnurran

Här kan du uppleva stämningen i naturen under olika årstider. Obs! Du behöver en Flash Player för att kunna se och lyssna på natursnurran.

Finlands Natur

Finlands Natur nr 4/2019  kommer med vinterstämning: djurspår i nyfallen snö, skridskoåkning över glänsande havsisar och djur som byter till vacker vinterskrud. Vi granskar också internet ur miljösynvinkel och ger tips om ekologiska alternativ vid husbyggen och renoveringar.

En del av artiklarna hittar du i Finlands Naturs webbarkiv,  men om du vill läsa resten av den digra tidningen är det enklast att prenumerera - redan idag!

Natur och Miljös kalender

Inga händelser på kommande

Kampanjen Solsvar

Är du nyfiken på hur du kan värma upp ditt hem, ditt vatten eller producera el med energi från förnybara källor? Upptäck Solsvar här

Lediga jobb

Läs mer om  lediga jobb hos oss.

Publiceringstillställning 17.12.2019: Färdplan för ett hållbart jordbruk

26.11.2019 kl. 14:24
Hur kan vi nå klimatsmarta mål inom jordbruk och vad kan CAP 27 erbjuda oss i Finland? BirdLife Finland, Natur och Miljö och Finlands Naturskyddsförbund har sammanställt en vision om hållbart jordbruk i Finland.

 

Inbjudan till publiceringstillställningen av visionen Färdplan för ett hållbart jordbruk

 

Tid: 17.12.2019 klockan 9

 

Plats: Europasalen, Voimatalo, Malmgatan 16, Helsingfors

 

 

Med hjälp av EU:s jordbruksstöd (CAP) kan vi bidra till betydliga förbättringar för klimatet, vattenområden och biologisk mångfald. Det kräver att stödet riktas effektivt under nästa programperiod åren 2021–2027.

 

Välkommen att höra vår vision om hur vi kan nå klimatsmarta mål. Visionen heter Färdplan för ett hållbart jordbruk och är sammanställd av BirdLife Finland, Natur och Miljö och Finlands Naturskyddsförbund.

 

Visionen sammanfattar resultat från jordbruksrelaterade studier. Färdplanen berättar hurdana miljöfördelar vi kan uppnå om vi vidtar ambitiösa åtgärder. Vi kan ännu bevara den biologiska mångfalden i jordbruksmiljöer och stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Det är också möjligt att minska på utsläppen av klimatstörande gaser och att binda mera kol i åkrarna. Många åtgärder som är bra för miljön, bidrar också till en välmående jordmån.

 

 

Program

 

Tillställningen konferencieras av Bettina Sågbom.
 

9.00 Tillställningen öppnas av statssekreterare Jari Partanen från jord- och skogsbruksministeriet

 

9.10 Inledning: Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö, presenterar visionen

 

9.30 Kommentarsrunda

 • Mats Nylund, Ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)
 • Johan Åberg, linjedirektör på Centralförbundet för lant- och skogsbrukproducenter (MTK)
 • Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet
 • Hanna Hiekkamies, varumärkes- och hållbarhetschef på Valio Oy
   

10.00 Forskare har ordet

 • Näringsbelastning: Petri Ekholm, Finlands Miljöcentral SYKE
 • Biologisk mångfald: Janne Heliölä, Finlands Miljöcentral SYKE

 

10.30 Organisationer har ordet

 • Skydds- och forskningsdirektör Teemu Lehtiniemi, Birdlife Finland
 • Naturskyddschef Jouni Nissinen, Finlands Naturskyddsförbund / ordförande för European Environmental Bureau EEB

 

10.50 Paus

 

11.00 Paneldiskussion under ledning av Bettina Sågbom

 • Satu Hassi (De Gröna)
 • Anne Kalmari (C)
 • Saara-Sofia Sirén (Saml.)
 • Jari Myllykoski (V)

 

Klockan 12 serveras lunch på egen bekostnad. Vi ber dig anmäla dig senast den 12 december om du vill delta i lunchen: Anmäl dig här.

 

Programmet uppdateras ännu och det kan komma ändringar. Seminariet är tvåspråkigt (finska, svenska).

 

 

Varmt välkommen!

 

Mera information om tillställningen:

 

elisa.niemi(a)naturochmiljo.fi

 

Mera information om visionen:

 

tapani.veistola(a)sll.fi

bernt.nordman(a)naturochmiljo.fi 

teemu.lehtiniemi(a)birdlife.fi