blogg/bernts_blogg
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Vem är Bernt?

Miljöministrar kommer och går, men Natur och Miljö består. Natur och Miljös verksamhets-ledare Bernt Nordman har följt med den finländska miljö-politiken från paradplats sedan början av 2000-talet. Bernts teser är att beslut skall bygga på korrekt fakta, att de skall motiveras öppet och trovärdigt och att politiken skall vara långsiktig och konsekvent.

Bernts inlägg

Dagen efter ... ännu ett HELCOM-möte

04.10.2013 kl. 09:14

Gröntvätt av jordbruksstöden

27.06.2013 kl. 08:54

Ny bas för miljöarbetet på EU-nivå

20.06.2013 kl. 15:43

Tummen ner för nytobak i jordbruksmiljön

26.04.2013 kl. 08:56

Nio orsaker till att Talvivaara bör stängas

24.04.2013 kl. 14:00

Virkesproduktion på torvmark illa för klimatet

19.04.2013 kl. 12:04

Bernts Blogg

I den här bloggen skriver Bernt om aktuella fenomen i miljöpolitikens sfär.

 

Spartips till regeringen: Miljövidriga subventioner

Inom regeringen pgår ett febrilt arbete med att hitta sätt att balansera statens ekonomi. Natur och Miljö föreslår att man skulle spara genom att skära i alla de stöd som främjar miljömässigt ohållbara lösningar.

I början av året publicerade statsrådets kansli en analys om miljövidriga subventioner. En sådan rapport utlovades i regeringens Katainens regeringsprogram. Rapporten är sammanställd av Outi Honkatukia från finansministeriet. Man har analyserat 400 olika subventioner och tittat närmare på 50 av dessa.
I ekonomiska termer beräkas stöden som ökar miljöbelastningen vara hela 5-6 miljarder euro per år. De finns främst inom energisektorn, trafiksektorn och jordbrukssektorn. De här stöden borde vara högst på listan över inbesparingar. Dagens läge är ju helt absurt: Genom att subventioneras ökad miljöbelastning ökar man behovet av miljövårdsinvesteringar och förvaltning.

Den allra bästa strategin för miljövården kommer alltid att vara att försöka förebygga miljöproblem.

Bernt Nordman
14.03.2013 kl. 11:01